Event marketing çalışmaları “kurumsal etkinlikler” ve “etkinlik pazarlaması” şeklinde iki bölümde gerçekleştiriliyor. Kurumsal etkinlikler daha çok kongre, sempozyum, lansman, festival, bayi toplantısı gibi alanlara yönelirken event marketing ise marka deneyiminden marka elçiliğine kadar birçok alanda sonuç odaklı çalışmalar düzenliyor.

Marka deneyimi: Marka deneyimi event marketing ajansları tarafından hazırlanan en popüler organizasyonlardır. Geleneksel pazarlamanın yetersiz kaldığını düşünen ajanslar, daha yenilikçi ve modern çalışmalarla hedef kitleye ulaşmayı başarıyor. Marka deneyimi kapsamında tüketici ve marka arasında köprü görevi gören etkinlik ajanslar, doğru bağın ve iletişimin kurulmasına yardımcı oluyor. Deneyimsel pazarlama klasik yöntemlere göre çok daha verimli sonuçlar alınmasını sağlıyor, etki alanını genişletiyor.

Guerilla marketing: Gerilla pazarlama, firmaların ürün ve hizmetlerini tanıtırken geleneksellikten uzak, maliyeti düşük fakat etki alanı geniş olan bir yöntemdir. Bu tür etkinliklerde her şey birden gelişebiliyor. Hedef kitle hiç beklemediği bir anda bir markanın etkinliğini izlerken bulabiliyor kendini. Açık hava reklamları diyebileceğimiz gerilla pazarlamada, organizasyon şirketi önceden her şeyi ayarlıyor ve pazarlamanın yapılacağı alanda interaktif bir reklam gerçekleştiriliyor. Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan, zeka dolu gerilla pazarlamaları, akılda kalıcı olmasıyla tercih ediliyor.

Marka elçiliği: Event firmaları, markalara elçilik ederek marka ve müşteri arasında satış odaklı bağ kuruyor. Hedef kitlenin ihtiyaçlarını saptayan ve markaya olan gönül bağını oluşturmak için yapılan etkili çalışmalar, satışların artmasına zemin hazırlıyor. Üniversite öğrencileri, sosyal medya kullanıcıları, blog yazarları, Youtube kullanıcıları gibi çok geniş bir kitlenin de dâhil olduğu marka elçiliğinde başarılı sonuçlar alınıyor.

Roadshow: Roadshow etkinliklerinde ürün ve hizmetlerin tanıtımı bölgesel olarak yapılıyor. Markanın ulaşabildiği yerleri bölgelere ayıran event firması, marka ve hedef kitlenin etkileşimde olmasına katkıda bulunuyor. Genele hazırlanmış bir reklam herkese ulaşamazken lokasyon bazlı yapılan reklamlar etkileşimi artırabiliyor.

Flashmob: Halka açık alanda, grup halinde yapılan bir etkinlik türüdür. Amaca yönelik bir gösteri, şov hazırlayan etkinlik ajansı, eğlencenin odağında sanatsal ve marketing çalışmaları destekleyecek gösteriler düzenliyor. Örneğin alışveriş merkezindeki insanların hedef alındığı bir flashmob etkinliğinde, AVM meydanında başlayan gösteri bir anda ilgi odağı oluyor, çalışmanın telefonlar aracılığıyla internette yayılması sağlanıyor.