Marka yönetimi, bir markanın faaliyetleri kapsamında gelecek planlarını, ideallerini, büyüme ve gelişme planlarını, sektördeki hedeflerini gerçekleştiren bütüncül bir çalışmadır. Yeni bir marka yaratıldığında sağlam adımlarla sektörde yer edinmek için birtakım çalışmalar yapılır. Örneğin yeni bir pazara adım atan ürünü marka ile birlikte tanıtmak için event düzenlenir. Event firmaları genel yapıda ürün ve hizmetlerin tanıtımında faaliyet gösteriyor. Markaya dair algının kalıcı ve süreklilik sağlaması etkinlikler ile destekleniyor. Söz konusu firma etkili bir ürün ile piyasaya girmeye hazırlanıyorsa eğer bu etkiyi daha güçlü kılmak adına event firması ile işbirliği yapılıyor ve dikkat çekici etkinlikler programlanıyor.

Event marketing ajansları, müşterilerinin ne istediğini çok yönlü bir şekilde ele alıyor ve uzmanlık alanlarındaki tecrübelerinden yararlanarak yaratıcı çözümler, yenilikçi fikirler önererek firmalara modern event programları hazırlıyorlar. Bu yönü ile marka yönetiminde event etkisi olduğu kabul edilmelidir. Zira markanın mevcut varlığının öne çıkmasında özel davetler, cezp edici etkinlikler etkilidir. Uzun vadede pozitif bir marka imajı oluşturmak süreklilik ile doğrudan orantılıdır. Markanın farkındalık yaratma ve algılarda yer edinme çabasına yönelik yapılan çalışmalar ile müşterinin markayı tercih etmesi sağlanır ve satışları artırır.

Marka tanıtımında etkinlik şirketi ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen kazanımlar şöyle; yeni sektöre girişte markayı tanıtma, hedef kitleye aşinalık kazandırma, farklı ve özgün çalışma ile dikkatleri çekme, markanın amacını ve içeriğini açıkça yansıtma, basında ya da sosyal medyada iz bırakma, müşteri portföyünü genişletme ve piyasada varlık göstermektir. Etkinlik firması, çok yönlü çalışmalarıyla her firmaya, markaya, işletmeye sektörde kalıcılık sunuyor. Özellikle yeni markalarda hizmetleri tanıtmak firmayı kapsamlı şekilde hedef kitleye sunmak için düzenlenen etkinliklerde, firma çalışanları ve sektörden önemli kişilerin katılımı sayesinde ortaya beklentileri karşılayan verimli bir davet çıkıyor. Event marketing kazandırdığı avantajlar ile markaların değerini yükseltiyor, ticari hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyor. Organizasyon şirketi için her etkinliğin bir teması olduğu gibi amacı da olur. Bu nedenle amaca ulaşmak için detaylar önemseniyor ve markaya fayda sağlıyor.